Missie en visie

Onze missie

Het versterken van het maatschappelijk presteren (de publieke waarde) en de kwaliteit van bestuur en toezicht van maatschappelijke ondernemingen en lokale overheden. Dit doen wij door advisering, training en opleiding, evaluaties en het begeleiden van veranderingen.

Onze visie

In onze marktsamenleving staan lokale overheden en maatschappelijke ondernemingen onder grote druk om maatschappelijk gewenste prestaties te leveren. Tegelijkertijd zijn hun financiële mogelijkheden beperkter. Misstappen worden uitvergroot. Het bestaansrecht van deze organisaties is niet meer vanzelfsprekend. Het vertrouwen van belanghouders dient elke dag verdiend te worden. Toezichthouders worden aangesproken op het falen van bestuurders en de organisaties. Bestuurders staan voortdurend onder druk om hun organisaties op de goede koers te houden.

Plaats, rol en prestaties in de samenleving

De kwaliteit van het bestaan wordt voor zeer veel burgers juist in een marktsamenleving bepaald door het functioneren en de kwaliteit van bestuur en toezicht van lokale overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, schoolbesturen en organisaties van kinderopvang. Wij zijn ervan overtuigd dat deze organisaties wezenlijk zijn voor het goed functioneren van onze maatschappij. Vanuit die overtuiging willen wij ze ondersteunen hun plaats en rol in de lokale en regionale samenleving te bepalen en naar behoren te presteren.

Vertrouwen

We helpen te besturen met vertrouwen. Het gaat om een vorm van actief vertrouwen; Vertrouwen is niet vanzelfsprekend maar dient steeds weer verdiend en onderhouden te worden. Het vraagt een actieve opstelling van organisaties in de richting van hun belanghouders en (externe) toezichthouders. Het vraagt om een houding waarin het actief en voortdurend luisteren en verantwoording afleggen vanzelfsprekend is.

Werkbare oplossingen

Wij willen in samenspraak met onze klanten zicht krijgen op werkbare oplossingen. Dat vraagt om een partnership. We verbinden ons met onze klanten. Hun vraagstukken en de krachtenvelden waarin zij opereren proberen we zo goed mogelijk te doorgronden.

Geregistreerd bij CRKBO

GenP Governance staat geregistreerd bij het CRKBO. We onderschrijven de gedragscode en conformeren ons ook aan de leveringsvoorwaarden van deze organisatie.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.