Ondernemingsplan Woningbouwvereniging Arnemuiden

Met als motto ‘duurzaam verbeteren’ hebben wij voor Woningbouwvereniging Arnemuiden (WBVA) een nieuw ondernemingsplan opgesteld. In het plan zijn drie sporen uitgewerkt. In de eerste plaats de volkshuisvestelijke ambities. De betaalbaarheid van het wonen, de kwaliteit van wonen en woonomgeving, de duurzaamheid van het bezit en de beschikbaarheid van voldoende woningen voor de doelgroep zijn in deze volgorde de leidende volkshuisvestelijke ambities. Uiteraard zijn deze ambities geconcretiseerd. Het tweede spoor is het vergroten van draagvlak bij de belanghouders. Ze zijn actief betrokken bij het proces. Tot slot is de uitvoeringskracht zowel organisatorisch alsmede financieel geanalyseerd. WBVA heeft een kleine kernorganisatie maar is groter dan de omgeving vaak denkt. Dit komt doordat zij hun professionele partners tijdig inschakelen om de gewenste resultaten te bereiken. De governance-inspectie van de Aw was lovend over de kwaliteit van dit plan.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.