Opdrachtgevers

GenP Governance heeft bij diverse opdrachtgevers projecten uitgevoerd. Enkele van onze opdrachtgevers:

3B Wonen, Alwel, Avoord, Casade, Stichting Clavis, Compaen, De Kleine Meierij, gemeente De Friese Meren, Haag Wonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), R&B Wonen, Reclassering Nederland, Stadlander, Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW), Wonen Zuidwest Friesland, Woningbouwvereniging Maarn, Woningbouwvereniging Arnemuiden, Woonkwartier, Woonstichting Hulst, Zuidwestsamen

Wilt u weten hoe een aantal van onze klanten onze dienstverlening heeft ervaren? Lees meer over hun ervaringen.