Opdrachtgevers

GenP Governance heeft bij diverse opdrachtgevers projecten uitgevoerd. Enkele van onze opdrachtgevers:

Stichting Clavis, Woningstichting Laarbeek, Gemeente De Friese Meren, Centraal Fonds Volkshuisvesting, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Thuisvester, Portaal, De Alliantie, BrabantWonen, Zayaz, gemeente Breda, WoonFriesland, R&B Wonen, De Key, WonenBreburg, AlleeWonen, Laurentius, tanteLouise-Vivensis, BrabantZorg, BrabantseWaard, Bo-Ex, Bernardus Wonen, Havensteder, Woonbedrijf, gemeente Eindhoven, St. Joseph Boxtel, Pre Wonen, Rhenense Woningstichting, HW Wonen, Wooncompagnie, GoedeStede, Poort6, Stadlander, gemeente Den Bosch, KWH, Habion, De Blije Borgh, Woonburg, Tablis, Woningbouwvereniging Langedijk, Goed Wonen, Haag Wonen, zorginstelling Gors.

Wilt u weten hoe een aantal van onze klanten onze dienstverlening heeft ervaren? Lees meer over hun ervaringen.