Klant aan het woord

Ir. Marco van der Wel, voorzitter van het samenwerkingsverband Zuidwestsamen

Zuidwestsamen is een samenwerkingsverband van 11 corporaties in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant. Bij thema’s zoals inkoop, educatie en woonruimteverdeling worden de krachten zoveel mogelijk gebundeld. Marco van der Wel: “Er is bewust gekozen om een lichte vorm van samenwerking te kiezen op basis van een cafetariamodel. Per onderwerp is er sprake van wisselende ... lees meer

Ing. Gijs van den Berg, voorzitter van de RvC van Woonstichting Hulst

Gijs van den Berg is voorzitter van de RvC van de Woonstichting Hulst. Hij heeft ervaring met GenP Governance bij een zelfevaluatie van de raad. Woonstichting Hulst is een vooruitstrevende corporatie die met name op het gebied van verduurzaming al heel veel bereikt heeft. Er wordt goed samengewerkt met de belanghouders, de huurdersorganisatie en de gemeente Hulst. Over de ... lees meer

Drs. Marc van de Vijver, voorzitter RvC Clavis, Terneuzen

Clavis beheert als woningcorporatie ongeveer 2.500 woningen in diverse woningtypes en prijsklassen in Terneuzen en Sluiskil. In Terneuzen is Clavis de grootste verhuurder en een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties. Voor de RvC van deze corporatie hebben wij de werving van twee nieuwe commissarissen begeleid. De voorzitter van ... lees meer

Jan van Leeuwen, voorzitter RvC Tablis Wonen, Sliedrecht

Tablis Wonen is een woningcorporatie die actief is in Sliedrecht. GenP Governance is onlangs na een aanbesteding geselecteerd voor het begeleiden van een zelfevaluatie. De offerte was volgens de voorzitter van de RvC, Jan van Leeuwen, helder en overtuigend.  "Maatwerk is voor GenP Governance leidend. Ze bereiden zich zorgvuldig ... lees meer

Laura Bouwmeester, voorzitter Raad van Commissarissen Oostelijk Flevoland Woondiensten, Dronten

Oostelijk Flevoland Woondiensten is een corporatie met ongeveer 5.000 woningen in de gemeente Dronten. De corporatie is landelijk bekend vanwege haar innovaties op het gebied van duurzaamheid. GenP Governance heeft een zelfevaluatie van de RvC begeleid. Laura Bouwmeester kijkt als voorzitter van de RvC terug op een geslaagde bijeenkomst. “Leo Gerrichhauzen zorgt ... lees meer

John C. Maas, lid stichting bewonersraad Clavis, Terneuzen

De heer John Maas is lid van de actieve bewonersraad van Clavis. De bewonersraad heeft een nieuwe samenstelling. Hij is namens de bewonersraad actief betrokken geweest bij de werving van twee nieuwe commissarissen voor Clavis. GenP Governance heeft dit wervingsproces begeleid. De heer Maas is buitengewoon enthousiast over de "uiterst zorgvuldige procedure ... lees meer

Sandra Dekker, projectcoördinator Vereniging Gezamenlijke Ondernemers, Noord-Beveland

De Vereniging Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland (= GON) is dé ondernemersvereniging van en voor Noord-Bevelandse ondernemers. De verbinding en de verhoudingen met het bestuur van de gemeente Noord-Beveland zijn voor het GON van wezenlijk belang. Voor het bestuur van het GON was het dan ook belangrijk zich te laten spiegelen door een ervaren bestuurlijke ... lees meer

Johan Westra, directeur bestuurder van Thuisvester, Oosterhout

Thuisvester is een woningcorporatie met bijna 14.000 woningen in bezit in de regio West-Brabant. Johan Westra is directeur-bestuurder. Thuisvester heeft een tweehoofdig bestuur. Naast Westra is dat sinds 1 oktober 2014 de heer Pierre Hobbelen. Leo Gerrichhauzen heeft Thuisvester regelmatig geadviseerd. In 2013 is hij intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het ... lees meer

Gerlof Born, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, De Friese Meren

Gemeente De Friese Meren is per 1 januari 2014 ontstaan na de gemeentelijke herindeling. Deze gemeente in het zuidwesten van Friesland heeft ruim 50.000 inwoners. Gerlof Born is beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling: “Na de gemeentelijke herindeling hadden wij behoefte aan een nieuwe woonvisie 2014-2018 met daaraan gekoppeld prestatieafspraken met lokale ... lees meer

Geertje Boon, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningstichting, Laarbeek

Woningstichting Laarbeek is een corporatie uit Lieshout met ongeveer 2.230 woningen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen is mevrouw Geertje Boon: "Nadat ik de naam van bureau GenP Governance had doorgekregen heb ik Leo gebeld met mijn vraag een interim bestuurder te zoeken. Direct al tijdens dit eerste telefonische gesprek stelde hij mij een aantal indringende vragen en ... lees meer

Adrie de Bruijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen R&B Wonen, Heinkenszand

R&B Wonen is een corporatie met ongeveer 4000 woningen voor de gemeenten Reimerswaal en Borsele, gevestigd te Heinkenszand, Zeeland. Voorzitter van de Raad van Commissarissen is mevrouw Adrie de Bruijn: 'GenP heeft in de afgelopen jaren regelmatig voor ons gewerkt; zowel voor het bestuur als voor de Raad van Commissarissen. GenP heeft vier jaar geleden R&B begeleid bij ... lees meer

Gert van den Burg, voorzitter Raad van Toezicht 3B Wonen, Lansingerland

3B Wonen is een corporatie met ongeveer 4.300 woningen in Lansingerland. Begin 2013 heeft GenP er een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht begeleid. 'Dat is ons uitstekend bevallen', zegt Gert van den Burg, voorzitter van de RvT van 3B Wonen. 'Wij hebben gewerkt met Leo Gerrichhauzen die ons tijdens deze sessie heeft begeleid. Leo Gerrichhauzen kende ik al, maar zijn naam ... lees meer

Jef Pelgrims, bestuurder van tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom

Stichting tanteLouise-Vivensis is een zorginstelling in West Brabant. Jef Pelgrims is voorzitter van de Raad van Bestuur: 'Wij werken de laatste tijd intensief samen met GenP. Zij hebben ons geholpen bij het maken van een nieuw ondernemingsplan. Een stevige klus want in de zorg is niets minder dan een omwenteling gaande. En Leo Gerrichhauzen ondersteunt ons ook bij de werving ... lees meer

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl