Werving toezichthouders

Aanpak

Wij helpen u graag bij het werven van nieuwe toezichthouders. Meer over onze aanpak vindt u terug in de flyer Werving van toezichthouders.

Toetsing

Met het oog van de timmerman toetsen we de kandidaten op hun geschiktheid. Wat is hun deskundigheid en wat zijn hun kwaliteiten in een team vormen de kern van onze toets. Hun drijfveer om nu juist bij deze organisatie actief te willen zijn is een belangrijk aandachtspunt. Tot slot verrichten we een integriteitsonderzoek. We werken intensief samen met de selectiecommissie en leggen actief en open verantwoording af over al onze stappen.

Onze kracht

GenP Governance beschikt over een groot netwerk waardoor we actief op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten. We hebben kennis van maatschappelijke organisaties en hebben zicht op de gewenste verandering. We zijn zorgvuldig in procedures en processen. We luisteren actief. We leveren maatwerk en zijn ondersteunend en dienstbaar aan de selectiecommissie. We hebben een breder palet van diensten op het gebied van governance en onderscheiden ons daarin van meer gespecialiseerde search- en wervingsbureaus.

Wij kunnen uw organisatie ook ondersteunen bij de werving van een nieuwe bestuurder. Lees hierover meer bij werving bestuurder.