Paginatitel

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is, heeft GenP Governance privacy spelregels opgesteld waarin u leest hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in het contact met u verkrijgen.