Bijdrage aan VTW-nieuwsbrief 26 augustus 2022

In de VTW-nieuwsbrief van 26 augustus, met daarin de serie over de zelfevaluatie van de RvC, analyseert Leo Gerrichhauzen de ontwikkelingen in de governance de laatste jaren en de verschuiving van 'in control zijn' naar de huidige situatie waarin van een RvC meer verwacht wordt dan controleren en waarbij het presterende en verbindende vermogen centraal komt te staan. Dat vraagt om een andere rolopvatting van de RvC met meer aandacht voor de strategieontwikkeling, de uitvoering en het beter in beeld krijgen van de onzekerheden die de koers van de organisatie kunnen beïnvloeden.

Zoals op dit moment de sterk stijgende energieprijzen die veel huurders in de problemen brengt. Maar ook de onzekerheid over de uitvoering van bouwprojecten. De RvC herkent dit plaatje en geeft aan dat zij naar een andere manier van agendavorming wil, in samenspraak met de bestuurder. Meer tijd voor het bespreken met het bestuur van dilemma’s en onzekerheden die de koers kunnen beïnvloeden. Het model van toekomstgerichte controle is een kerninstrument voor de besturing van een onderneming in de 21e eeuw. De essentie van toekomstgerichte controle is om niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit te kijken naar wat er op de corporatie afkomt en voortdurend te kijken of de koers moet worden bijgesteld. Het gaat om het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het benutten van nieuwe kansen en het beheersen van bedreigingen.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.