Visitatie Maasdelta Groep

Leo Gerrichhauzen is als visitator verbonden aan Cognitum. Onlangs heeft hij als voorzitter van de visitatiecommissie (samen met Jan van der Moolen en Evelien Kranenburg-Haagsma) de Maasdelta Groep gevisiteerd en een visitatierapport opgesteld. Maasdelta is een woningcorporatie met ongeveer 16.500 woningen en bedrijfspanden actief in de gemeenten Nissewaard, Maassluis en Hellevoetsluis.  

Maasdelta is een missie gedreven organisatie. Deze missie is concreet en duidelijk uitgewerkt en geeft richting en inspiratie. Alle sleutelbegrippen uit de missie worden in het nieuwe ondernemingsplan gespecificeerd. De titel van dit ondernemingsplan ‘samen bouwen aan een duurzaam thuis’ is een zeer treffende typering van Maasdelta. De missie verwoordt duidelijk dat Maasdelta werkt voor mensen die elders niet terecht kunnen op de woningmarkt. Nieuw is dat Maasdelta naast de inzet voor huishoudens met een bescheiden inkomen ook oog heeft voor de huishoudens die te veel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en te weinig verdienen om een koopwoning te verwerven. De komende jaren wil Maasdelta voor deze doelgroep woningen realiseren. Maasdelta scoort goed op alle invalshoeken van de visitatie.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl