Zelfevaluaties

GenP Governance begeleidt vele corporaties en zorginstellingen bij de zelfevaluaties van raden van commissarissen of raden van toezicht. De focus van een zelfevaluatie ligt op het aspect leren met en van elkaar. Het resultaat van de zelfevaluatie is om te komen tot een leer- en verbeterprogramma voor de RvC.

Leerdoel:

Het doel van externe begeleiding bij een zelfevaluatie is om een extra dimensie in te brengen in de reflectie van de raad en zo te komen tot een verbetering van de governance.

De extra’s die GenP Governance levert zijn:

- De bestuurder en de voorzitter van de RvC worden van te voren tijdens een intakegesprek geïnterviewd over
  hun beeld van het functioneren van de RvC.

- De leden van de RvC vullen voorafgaand aan de evaluatie een vragenlijst in.

- Daarnaast is verder maatwerk mogelijk en kan er een deskresearch plaatsvinden.

- Ook is het mogelijk om een participerende observatie plaats te laten vinden door een vergadering van de RvC
  door ons te laten observeren.

- Wij maken een agenda op maat naar aanleiding van de interviews en de ingevulde vragenlijsten, deskresearch
  en / of de participerende observatie.

- Vervolgens vindt de bijeenkomst van de zelfevaluatie plaats met de leden van de RvC.

- Na afloop van de zelfevaluatie wordt er een verslag gemaakt van de bijeenkomst met een leer- en
  verbeterplan voor de RvC.

Begeleiding:

De zelfevaluatie wordt begeleid door een vaste ervaren begeleider in de persoon van Leo Gerrichhauzen. Hij wordt ondersteund door Brigitte van Leijenhorst, psycholoog.

Meerwaarde:

Tijdens de zelfevaluatie bieden wij uw raad een ontspannen gesprek aan, zodat alle onderwerpen in een veilige en vertrouwelijke sfeer besproken kunnen worden. Met als resultaat dat het vertrouwen, de teamsamenwerking en de resultaten binnen uw RvC worden vergroot. Al deze ingrediënten zorgen er uiteindelijk voor dat uw raad zelfverzekerder als team kan optreden.

Tijdsbeslag:

- De intakegesprekken en de afname van de vragenlijsten van te voren.

- De bijeenkomst zelf duurt 3 uur.

Indicatie van de kosten:

Vraag vrijblijvend een offerte aan.


In de flyer Zelfevaluatie voor maatschappelijke organisaties leest u meer over onze aanpak.

In de flyer De RvT een vloeibaar team leest u meer over de kenmerken en risico's van een vloeibaar team en de aandacht voor zelfsturing die in zo'n team van belang is.