Woensdag 05 Juni 2019 - Masterclass: Het woningcorporatiebestel in beweging, actuele ontwikkelingen

Voor de bestuurders en commissarissen van de Zeeuwse en West Brabantse corporaties vindt er op 5 juni ’s avonds in Middelburg een masterclass plaats onder leiding van Leo Gerrichhauzen. Onderwerpen zijn de governance van samenwerkingsverbanden, de evaluatie van de woningwet en de ... lees meer

Donderdag 20 Juni 2019 - Symposium: De verandering

Op 20 juni vindt er een afscheidssymposium plaats in verband met het vertrek van Ton Ringersma als bestuurder van Stadlander. Prof. dr. Jan Latten, bijzonder hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam, zal stilstaan bij de betekenis van de demografische veranderingen voor de ... lees meer

Woensdag 06 November 2019 - Masterclass

Voor bestuurders en toezichthouders van corporaties binnen het samenwerkingsverband Zuidwestsamen organiseren wij twee maal per jaar een masterclass. Zodra het thema en het programma bekend zijn, wordt het programma hier vermeld.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.