Over de achtergronden en de praktijk van de governancecode en integriteit

Over de achtergronden en de praktijk van de governancecode woningcorporaties en het vraagstuk van integriteit heeft Leo Gerrichhauzen op 24 april een lezing gegeven in het Duits voor de Europäischer Tisch voor bestuurders van woningcorporaties, coöperaties en sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze Europäischer Tisch bestaat sinds de jaren negentig. Aan deze tafel vindt een uitwisseling plaats tussen bestuurders uit België, Duitsland, Nederland en Luxenburg over vraagstukken op het gebied van de sociale huisvesting. In zijn inleiding pleitte Leo Gerrichhauzen voor een nieuwe balans tussen vertrouwen en controle. In de periode van de verzelfstandiging was het vertrouwen te groot en was er te weinig controle. Nu is het patroon gekanteld. Veel controle en te weinig vertrouwen. Vandaar zijn pleidooi waarin hij nogmaals zijn inleiding over toezicht binnen het woningcorporatiebestel op het ledencongres van de VTW onder de aandacht bracht.

 

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.