Inleiding ledencongres VTW

Tijdens het ledencongres van de VTW op 6 oktober 2017 heeft Leo Gerrichhauzen een inleiding gegeven over toezicht binnen het woningcorporatiesbestel. Hij presenteerde 3 scenario’s: In de eerste plaats een woningcorporatiebestel zonder een vorm van extern toezicht. In de tweede plaats een stelsel waarin de intern toezichthoudende organen verdwijnen en tot slot een scenario waarin zowel het externe alsmede het interne toezicht ontbreekt. Op basis van deze modellen wordt een synthese gemaakt met bouwstenen voor een veranderagenda voor de komende jaren.

De presentatie vindt u op de website van GenP Governance.

Meer informatie over de dag zelf en de viering van het 15-jarig bestaan van de VTW vindt u op de hun website.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.