Masterclasses voor Zeeuwse woningcorporaties

Bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties staan voor nieuwe opgaven. Het krachtenveld is volop in beweging. Met ingang van 1 juli 2015 veranderde het wetgevende kader voor hun bedrijven ingrijpend. Daarnaast zijn er nog tal van andere veranderingsprocessen gaande zowel op de woningmarkt, alsmede in de bedrijfsvoering. Het op peil houden van kennis en lering trekken uit goede praktijkvoorbeelden is dan ook essentieel. GenP Governance heeft opdracht gekregen van de bestuurders van de tien Zeeuwse woningcorporaties om PE gecertificeerde masterclasses te organiseren. We doen dit voor zowel de bestuurders alsmede de toezichthouders.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.