Lid Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst, deelprofiel Finance & Control

Woonstichting Hulst
Zorgeloos wonen in een plezierige omgeving. Dat is waar Woonstichting Hulst als verhuurder van huurwoningen voor staat. Wij bieden u een keuze uit bijna 1600 verhuureenheden in de kern Hulst. Samen met ondernemers, de gemeente en aanbieders van zorg, welzijn en onderwijs investeren wij in de kwaliteit van de omgeving. De wensen van de bewoners staan daarbij voorop. Ons motto is niet voor niets: "tot in de kern betrokken". De corporatie probeert door laagdrempelig en dienstverlenend te werken tevreden huurders te krijgen en te houden.

Vacature
Voor Woonstichting Hulst zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen (m/v) voor het deelprofiel Finance & Control.

De functie
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en het maatschappelijk-publieke belang en weegt daarnaast de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokken belanghouders af.

Uw profiel
U beschikt over de voor het algemene profiel relevante kennis en vaardigheden met daarnaast specialistische kennis van op het gebied van Finance & Control

Nadere informatie
Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij Dr. L.G. Gerrichhauzen via telefoonnummer 06-54935506.

Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv kunt u uiterlijk op zaterdag 24 september 2022 mailen naar kuiper@genp.nl, ter attentie van de heer Dr. L.G. Gerrichhauzen onder vermelding van: Vacature lid van de Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 12 oktober (eerste ronde) en op 25 oktober (tweede ronde). De te benoemen kandidaat doorloopt de procedure van de zogeheten betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets (fit en proper toets) van de Autoriteit Woningcorporaties en hoort te voldoen aan de spelregels voor de onafhankelijkheid zoals die in de woningwet zijn vastgelegd.

Meer informatie over Woonstichting Hulst vindt u op www.wshulst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.