Lid Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst

Woonstichting Hulst zoekt een RvC-lid op voordracht van de bewonersraad (huurderscommissaris).

De mens achter de huurderscommissaris:

  • Je hebt affiniteit met de leefwereld van bewoners en bijzondere doelgroepen. 
  • Je bent zichtbaar en weet contact te maken met de bewonersraad en te luisteren naar wat er leeft en speelt bij de bewoners.  
  • Je bent bereid je te verdiepen in de positie van woningcorporaties, bewoners en de gemeente. 
  • Je hebt oog voor maatschappelijke veranderingen voor bewoners.  
  • Je hebt een visie op participatie van bewoners.
  • Je bent empathisch en een verbinder met humor, je hebt een scherp oog voor de menselijke maat en je hebt van nature aandacht voor je medemens.
  • Je hebt affiniteit met het de activiteiten in het werkgebied van Woonstichting Hulst.


Woonstichting Hulst
Zorgeloos wonen in een plezierige omgeving. Dat is waar Woonstichting Hulst (WS Hulst) als verhuurder van huurwoningen voor staat. WS Hulst heeft 1600 verhuureenheden in de kern van Hulst. Samen met bewoners, de gemeente en aanbieders van zorg, welzijn en onderwijs investeert WS Hulst in de kwaliteit van de omgeving. De wensen van de bewoners staan daarbij voorop. WS Hulst is koploper in Nederland in het verduurzamen van de woningvoorraad. Op dit moment scoren zij het beste van heel Nederland met een gemiddelde energielabelklasse van 7,06 (label A).

Ons motto is niet voor niets: "tot in de kern betrokken".

WS Hulst probeert laagdrempelig en dienstverlenend te werken aan tevreden huurders.

Vacature
Voor WS Hulst zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen (m/v) voor het deelprofiel commissaris op voordracht van de bewonersraad (huurderscommissaris).

De functie
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de invulling van zijn taak op het belang van de woningcorporatie, het maatschappelijk-publieke belang en het belang van de bij de woningcorporatie betrokken belanghouders, met name de bewoners.

Uw profiel
U beschikt over relevante kennis, vaardigheden en specialistische kennis die van belang zijn voor de huurderscommissaris (zie hiervoor de algemene profielschets en het deelprofiel voor de huurderscommissaris).

Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv kunt u uiterlijk op zaterdag 17 juni 2023 mailen naar kuiper@genp.nl ter attentie van de heer Dr. Leo Gerrichhauzen onder vermelding van: Vacature lid van de Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 23 juni (eerste ronde) en op donderdagochtend 29 juni (tweede ronde). De te benoemen kandidaat doorloopt vervolgens de procedure van de zogeheten betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets (fit en proper toets) van de Autoriteit Woningcorporaties en hoort te voldoen aan de spelregels voor de onafhankelijkheid zoals die in de woningwet zijn vastgelegd.

Meer informatie over WS Hulst vindt u op haar website.

Nadere informatie

Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij Dr. L.G. Gerrichhauzen via telefoonnummer 06-54935506.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.