Lid Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst

Woonstichting Hulst zoekt een RvC-lid deelprofiel volkshuisvesting

De mens achter de commissaris volkshuisvesting:

  • Je hebt een visie op sociale volkshuisvesting.
  • Je hebt affiniteit met de leefwereld van bewoners, bijzondere doelgroepen en de volkshuisvesting.
  • Je bent bereid je te verdiepen in de positie van woningcorporaties, bewoners en de gemeente.
  • Je hebt oog voor maatschappelijke veranderingen voor bewoners.
  • Je bent empathisch en een verbinder met humor, je hebt een scherp oog voor de menselijke maat en je hebt van nature aandacht voor je medemens en huisvesting.
  • Je hebt affiniteit met het de activiteiten in het werkgebied van WS Hulst.


Woonstichting Hulst
Zorgeloos wonen in een plezierige omgeving. Dat is waar Woonstichting Hulst (WS Hulst) als verhuurder van huurwoningen voor staat. WS Hulst heeft 1600 verhuureenheden in de kern van Hulst. Samen met bewoners, de gemeente en aanbieders van zorg, welzijn en onderwijs investeert WS Hulst in de kwaliteit van de omgeving. De wensen van de bewoners staan daarbij voorop. 

Ons motto is niet voor niets: "tot in de kern betrokken".

Woonstichting Hulst probeert laagdrempelig en dienstverlenend te werken aan tevreden huurders en is inmiddels koploper op het gebied van de verduurzaming van de woningvoorraad (Atriensis energiemonitor).

Vacature
Voor WS Hulst zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen (m/v) voor het deelprofiel volkshuisvesting.

De functie
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de invulling van zijn taak op het belang van de woningcorporatie, het maatschappelijk-publieke belang en het belang van de bij de woningcorporatie betrokken belanghouders, met name de bewoners.

Uw profiel
U beschikt over relevante kennis, vaardigheden en specialistische kennis die van belang zijn voor de commissaris volkshuisvesting (zie hiervoor de algemene profielschets en het deelprofiel volkshuisvesting).

Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv kunt u van zaterdag 11 mei tot uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 mailen naar kuiper@genp.nl ter attentie van de heer Dr. Leo Gerrichhauzen onder vermelding van: Vacature lid van de Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 7 juni (eerste ronde) en op donderdagochtend 13 juni (tweede ronde). Voor de te benoemen kandidaat wordt de zienswijze van de Aw gevraagd. Na de ontvangst van een positieve zienswijze wordt de kandidaat benoemd. Zie voor verdere informatie de website van ILentT

Meer informatie over WS Hulst vindt u op haar website.

Nadere informatie
Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij Dr. Leo Gerrichhauzen via telefoonnummer 06-54935506.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl