Bestuurderscirkel

De bestuurders van maatschappelijke organisaties hebben te maken met een sterk veranderende context. Hun speelveld wordt complexer. Het interne toezicht verschuift van de bestuurder naar de besturing van de organisatie. Daarnaast zijn ze onderhevig aan kwaliteitseisen. Bestuurders van wonen en zorg moeten geaccrediteerd zijn en een fit & proper test doorstaan. De bestuurder zal afscheid moeten nemen van zijn vertrouwde rollen. Pas als de bestuurder zijn nieuwe werkelijkheid accepteert, ontstaat er ruimte om proactief deel te nemen aan de nieuwe ontwikkelingen binnen wonen en zorg.

Doelgroep:

De bestuurderscirkel richt zich op bestuurders van maatschappelijke organisaties, die zich willen verdiepen in de agenda van de toekomst voor hun organisatie en willen nadenken over hun eigen rol in een sterk veranderend krachtenveld. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor een volwaardig bedrijf en zij sturen een managementteam aan. De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Het is van belang dat de bestuurders uit hetzelfde werkveld komen waardoor zij met elkaar ideeën en voorbeelden over hun werk uit kunnen wisselen. De groep bestaat uit vijf à zes mensen. Vertrouwelijkheid in de uitwisseling met elkaar is een must.

Leerdoel:

Het samen zoeken naar verbetering in het dagelijks handelen door gesprekken met elkaar of met externe deskundigen, docenten en gastsprekers.

Begeleiding:

De bestuurderscirkel heeft twee vaste ervaren begeleiders in de personen van Leo Gerrichhauzen (bestuurskundige) en Brigitte van Leijenhorst (psycholoog). Daarnaast zijn er wisselende gastsprekers. De eigen vraagstukken van de bestuurders staan centraal. Naast deelname aan de bijeenkomsten is ook individuele coaching mogelijk. 

Tijdsbeslag:

Zes bijeenkomsten van drie uur aan het einde van een werkdag of op de vrijdagochtend verspreid over het jaar.

Indicatie van de kosten:

€ 1.500,00 per persoon per jaar (bij zes deelnemers).