Permanente educatie

Activiteiten

GenP Governance kiest bewust voor een kleinschalige opzet van onze activiteiten. We formuleren samen met de deelnemers duidelijke leerdoelen. Het liefst snijden we onze diensten op maat zodat er aansluiting is bij de eigen praktijk. Door de kleinschalige opzet kunnen we ook interactief werken. Ons aanbod met open inschrijvingen houden we beperkt. De meeste van onze activiteiten worden op maat gesneden voor onze klanten. We werken uitsluitend met toonaangevende docenten.

GenP Governance hecht aan kwaliteit. We beschikken over een eigen kwaliteitscode en een klachtenreglement. Onze producten en diensten zijn geschikt voor toezichthouders, bestuurders, beleidsmedewerkers en managers.

Wij bieden de volgende trainingsmogelijkheden aan:

   
Zelfevaluaties De focus van een zelfevaluatie ligt op het aspect leren met en van elkaar. Het resultaat van de zelfevaluatie is om te komen tot een leer- en verbeterprogramma voor de RvC.
Leergang corporatiebesturing De leergang is gericht op het vergroten van kennis over ontwikkelingen in de sector en de eigen regio, het opdoen van basisdeskundigheid op volkshuisvestelijk, financieel en ‘vastgoedtechnisch’ gebied en het kennen van de eisen aan de governance. Daarnaast biedt de leergang ruimte voor visievorming, intervisie en discussie over de governance van de corporatie.
Masterclasses In masterclasses wisselen we kennis en ervaringen uit tussen de perspectieven van bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen. Toonaangevende inleiders zorgen voor voldoende inspiratie.
   

 

 

In de flyer Permanente Educatie is meer informatie over onze educatieve aanpak te lezen.