Permanente educatie

Activiteiten

GenP Governance kiest bewust voor een kleinschalige opzet van onze activiteiten. We formuleren samen met de deelnemers duidelijke leerdoelen. Het liefst snijden we onze diensten op maat zodat er aansluiting is bij de eigen praktijk. Door de kleinschalige opzet kunnen we ook interactief werken. Ons aanbod met open inschrijvingen houden we beperkt. De meeste van onze activiteiten worden op maat gesneden voor onze klanten. We werken uitsluitend met toonaangevende docenten.

GenP Governance hecht aan kwaliteit. We onderschrijven de gedragscode van de NRTO en conformeren ons ook aan de leveringsvoorwaarden van deze organisatie. Daarnaast zijn wij een geregistreerde instelling voor het beroepsonderwijs door inschrijving in het CRKBO register. We beschikken over een eigen kwaliteitscode en een klachtenreglement. Onze producten en diensten zijn geschikt voor toezichthouders, bestuurders, beleidsmedewerkers en managers.

Wij bieden de volgende trainingsmogelijkheden aan:

   
Zelfevaluaties De focus van een zelfevaluatie ligt op het aspect leren met en van elkaar. Het resultaat van de zelfevaluatie is om te komen tot een leer- en verbeterprogramma voor de RvC.
Leergang corporatiebesturing De leergang is gericht op het vergroten van kennis over ontwikkelingen in de sector en de eigen regio, het opdoen van basisdeskundigheid op volkshuisvestelijk, financieel en ‘vastgoedtechnisch’ gebied en het kennen van de eisen aan de governance. Daarnaast biedt de leergang ruimte voor visievorming, intervisie en discussie over de governance van de corporatie.
Leerdagen Doel van de leerdag is kennisoverdracht aan andere doelgroepen dan bestuurders en/of toezichthouders. Te denken valt aan beleidsmedewerkers, ambtenaren en wethouders die graag willen worden geïnformeerd over belangrijke wijzigingen op het gebied van volkshuisvesting.
Masterclasses In masterclasses wisselen we kennis en ervaringen uit tussen de perspectieven van bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen. Toonaangevende inleiders zorgen voor voldoende inspiratie.
Bestuurderscirkel

De bestuurderscirkel richt zich op bestuurders van maatschappelijke organisaties, die zich willen verdiepen in de agenda van de toekomst voor hun organisatie en willen nadenken over hun eigen rol in een sterk veranderend krachtenveld.

 

Klik op onderstaande online flyer om meer informatie over onze educatieve aanpak te lezen.