Afscheidsspeech Jan van der Schaar: een vos of een egel?

"Het wordt nooit meer zoals het was” is de titel van een van jouw vele beschouwingen over de toekomst van de sociale huursector (Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, februari 2014 no 1). In die beschouwing zet je een drietal scenario’s voor de toekomst van de sociale huursector naast elkaar. Ieder van die scenario’s (marktconforme sociale verhuur, sociale verhuur als sociale voorziening en platform voor bewonersinitiatief) werk je op de van jou bekende manier uit met het zetten van plussen en minnen en randvoorwaarden.
Je doet dat tegen het decor van een aantal opgaven en ontwikkelingen in het volkshuisvestingbestel (versobering verzorgingsstaat (van rechten naar gunsten), de verbetering van de kwaliteit loopt tegen zijn grenzen, balansverkorting en het vergroten van het
middensegment).


Download bestand
Bekijk originele artikel

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.