Van verzorgingsstaat naar marktarrangement

Het functioneren van de woningmarkt verbeteren en tegelijkertijd 20% besparen op de overheidsuitgaven voor het woingmarktbeleid. Dat is de inzet geweest van de ambtelijke werkgroep Wonen als onderdeel van de Brede Heroverwegingen. De vraag is of de voorstellen van de werkgroep ook daadwerkelijk leiden tot een bloeiende woningmarkt. Een analyse.


Download bestand

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.