Om de kwaliteit van het bestaan

In de volkshuisvesting zijn de vraagstukken van onze marktsamenleving duidelijk zichtbaar. Het is tijd voor een koerswending want er staat veel op het spel. In deze crisistijd wordt gezaaid en worden de kiemen gelegd voor hervormingsprogramma’s die nodig zijn om de samenleving weer beter te laten functioneren. Dit geldt ook voor de woningmarkt. Volgens Florida (Great Reset, 2010) zijn mobiliteit en flexibiliteit de sleutelbeginselen van de moderne economie. Het kabinet en de vele lobbyende economen leven echter nog in de wereld van gisteren; zij hebben nog onvoldoende oog voor de reset die in onze samenleving plaatsvindt.


Download bestand

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl