Netwerk

GenP Governance beschikt over een netwerk van zeer ervaren professionals waarmee wordt samengewerkt.
We kunnen een team samenstellen dat in staat is complexe opdrachten uit te voeren.
We beschikken over ervaren interim bestuurders die ingezet kunnen worden om maatschappelijke en publieke organisaties te vernieuwen.