Leo Gerrichhauzen

Leo Gerrichhauzen is een zeer ervaren bestuurskundige. Hij is vertrouwd met de spanningsbronnen in bestuurlijke en politieke arena’s en weet hoe hij die spanningen kan benutten om een gedragen koers uit te zetten. Daarnaast heeft hij zicht op de trends en ontwikkelingen die voor maatschappelijke en publieke organisaties als gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen van betekenis zijn. Hij vertaalt die trends en ontwikkelingen naar werkbare oplossingen.

Hij is gefascineerd door de vraag hoe maatschappelijke ondernemingen zich in een snel veranderende samenleving kunnen aanpassen aan overheidseisen en marktkrachten. Deze missiegedreven organisaties wil hij graag helpen om maatschappelijk gewaardeerde prestaties (publieke waarde) te leveren. De rol van bestuurders en toezichthouders bij het op koers houden van deze ondernemingen heeft zijn bijzondere belangstelling.

Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften. Hij heeft een aantal boeken en tal van artikelen en columns geschreven. Hij is in 1990 gepromoveerd op het woningcorporatiebestel in beweging. In een recente beschouwing naar aanleiding van het afscheid van Jan van der Moolen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) waarschuwt hij voor het doorschieten van het interne en externe toezicht in het corrigerend vermogen in plaats van het in balans houden van het corrigerende en scheppende vermogen. 

Stuur een e-mail
Linkedin
Twitter
06 54 93 55 06