John C. Maas, lid stichting bewonersraad Clavis, Terneuzen

De heer John Maas is lid van de actieve bewonersraad van Clavis. De bewonersraad heeft een nieuwe samenstelling. Hij is namens de bewonersraad actief betrokken geweest bij de werving van twee nieuwe commissarissen voor Clavis.

GenP Governance heeft dit wervingsproces begeleid. De heer Maas is buitengewoon enthousiast over de "uiterst zorgvuldige procedure en de voorselectie uit een grote groep van zeer goede kandidaten. De heer Gerrichhauzen heeft ook actief geluisterd naar de wensen van de bewonersraad zowel bij het opstellen van de profielschets als bij de voordracht van kandidaten. Ook heeft hij zeer deskundig en uitgebreid verantwoording afgelegd over de procedure en de kandidaten."

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.