Johan Westra, directeur bestuurder van Thuisvester, Oosterhout

Thuisvester is een woningcorporatie met bijna 14.000 woningen in bezit in de regio West-Brabant. Johan Westra is directeur-bestuurder. Thuisvester heeft een tweehoofdig bestuur. Naast Westra is dat sinds 1 oktober 2014 de heer Pierre Hobbelen. Leo Gerrichhauzen heeft Thuisvester regelmatig geadviseerd. In 2013 is hij intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het ondernemingsplan Betaalbaar thuis voor nu en later.

Johan Westra: “Ons ondernemingsplan hangt nauw samen met de strategische visie die mede op initiatief van onze RvT ook door Leo Gerrichhauzen is begeleid. Het ondernemingsplan kwam tot stand via een interactief proces waarin alle geledingen (RvC, Ondernemingsraad maar ook onze belanghouders) goed betrokken zijn. Zijn inhoudelijke kennis en zicht op bestuurlijke processen hebben ons goed geholpen een duidelijk en operationeel ondernemingsplan te laten realiseren”.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.