Laura Bouwmeester, voorzitter Raad van Commissarissen Oostelijk Flevoland Woondiensten, Dronten

Oostelijk Flevoland Woondiensten is een corporatie met ongeveer 5.000 woningen in de gemeente Dronten. De corporatie is landelijk bekend vanwege haar innovaties op het gebied van duurzaamheid. GenP Governance heeft een zelfevaluatie van de RvC begeleid. Laura Bouwmeester kijkt als voorzitter van de RvC terug op een geslaagde bijeenkomst.

“Leo Gerrichhauzen zorgt voor een open en ontspannen sfeer waarin alles op tafel is gekomen. Ook draagt hij goede hulpmiddelen aan die bijdragen aan het beter functioneren van het team.”

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.