Gerlof Born, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, De Friese Meren

Gemeente De Friese Meren is per 1 januari 2014 ontstaan na de gemeentelijke herindeling. Deze gemeente in het zuidwesten van Friesland heeft ruim 50.000 inwoners. Gerlof Born is beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling:

“Na de gemeentelijke herindeling hadden wij behoefte aan een nieuwe woonvisie 2014-2018 met daaraan gekoppeld prestatieafspraken met lokale corporaties. Daarbij vonden wij het belangrijk dat deze woonvisie gedragen zou worden door alle belanghouders. Op basis van eerdere positieve ervaringen met Leo Gerrichhauzen, hebben wij hem gevraagd ons te begeleiden bij het opstellen van deze woonvisie en daarna bij het maken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Samen met Pieter van Haeften heeft hij de bijeenkomsten met belanghouders enthousiast begeleid en op basis daarvan een woonvisie nieuwe stijl ontwikkeld. Het is een goed leesbaar document geworden, waarin kort maar krachtig wordt gepresenteerd waar de gemeente voor staat als het gaat om de visie voor de komende 4 jaar. Alle partijen waren enthousiast en zeer tevreden over de woonvisie en de prestatieafspraken.”

Bekijk de woonvisie.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.