Geertje Boon, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningstichting, Laarbeek

Woningstichting Laarbeek is een corporatie uit Lieshout met ongeveer 2.230 woningen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen is mevrouw Geertje Boon:

"Nadat ik de naam van bureau GenP Governance had doorgekregen heb ik Leo gebeld met mijn vraag een interim bestuurder te zoeken. Direct al tijdens dit eerste telefonische gesprek stelde hij mij een aantal indringende vragen en maakte hij na een half uur een samenvatting van wat volgens hem onze belangrijkste criteria waren. Daar kon ik het mee eens zijn, zijn analyse klopte. Vooral de soort mens die wij zochten, naast de inhoudelijke kwaliteiten. Vervolgens heb ik Leo uitgenodigd voor een gesprek op kantoor om samen met een MT lid en een ander lid van de RvC een verdere opdrachtbevestiging te formuleren. Tot onze verbazing kwam hij tijdens dat gesprek al met drie goede kandidaten. In een gespreksronde met MT, OR, Bewonersraad en RvC bleek unaniem enthousiasme voor de kandidaat. Conclusie, in 8 werkdagen was er een 100% fit met de kandidaat die Leo heeft voorgedragen."

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.