Adrie de Bruijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen R&B Wonen, Heinkenszand

R&B Wonen is een corporatie met ongeveer 4000 woningen voor de gemeenten Reimerswaal en Borsele, gevestigd te Heinkenszand, Zeeland. Voorzitter van de Raad van Commissarissen is mevrouw Adrie de Bruijn: 'GenP heeft in de afgelopen jaren regelmatig voor ons gewerkt; zowel voor het bestuur als voor de Raad van Commissarissen. GenP heeft vier jaar geleden R&B begeleid bij het maken van het ondernemingsplan. In 2011 en 2012 heeft Leo Gerrichhauzen ons ondersteund bij het werven van nieuwe leden voor onze RvC en de selectie van de voorzitter. Afgelopen herfst heeft hij ook de zelfevaluatie van de RvC begeleid. In het najaar van 2012 is in opdracht van de RvC een contra-expertise uitgevoerd. Kennis en kunde, inhoudelijk vakmanschap en de kwaliteit van de persoonlijke contacten die zonder uitzondering open en plezierig zijn, is GenP in een notendop. Leo Gerrichhauzen heeft bovendien een aangename bindende stijl die uitermate geschikt is in trajecten waarin bijvoorbeeld een RvC ondersteund kan worden. Zijn ideeën zijn altijd verfrissend en toekomstgericht, maar ook nuchter, met beide benen op de grond. GenP kent ons inmiddels goed en weet in al deze trajecten steeds meerwaarde te leveren door bijvoorbeeld de nieuwste kennis en inzichten in te brengen. Bijvoorbeeld bij de themabijeenkomst over de nieuwe Woningwet. Dat is een soort kennisoverdracht waar wij als RvC onmiddellijk wat aan hebben. Ook de contra-expertise die door GenP is uitgevoerd heeft die kenmerken: to the point, deskundig en steeds met een scherp oog voor onze vraag. In de begeleiding van onze RvC waren GenP echt de ogen van buiten. Nooit corrigerend, maar vooral vragenstellend, verdiepend. Daarin was Leo Gerrichhauzen op een aangename manier vasthoudend en ook verbindend. En geen spoor van dubbele agenda's of machtsdenken, maar betrouwbaar, eigentijds en integer. GenP is een bureau dat hierom bij ons past. De veranderingen die wij door de betrokkenheid van GenP hebben doorgevoerd, zijn bovendien goed geland bij onze belangenhouders, dat laat het huidige visitatie rapport ook zien. Het klikt tussen ons en GenP'.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.