Gert van den Burg, voorzitter Raad van Toezicht 3B Wonen, Lansingerland

3B Wonen is een corporatie met ongeveer 4.300 woningen in Lansingerland. Begin 2013 heeft GenP er een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht begeleid. 'Dat is ons uitstekend bevallen', zegt Gert van den Burg, voorzitter van de RvT van 3B Wonen. 'Wij hebben gewerkt met Leo Gerrichhauzen die ons tijdens deze sessie heeft begeleid. Leo Gerrichhauzen kende ik al, maar zijn naam werd ook opgeworpen toen ik bij onze bestuurder informeerde wie voor deze sessie een geschikte begeleider zou kunnen zijn. Wat zich echt direct terugbetaalt zijn de ervaringsjaren van een adviseur zoals Leo. Doorwrochte kennis van de sector in combinatie met het goede soort sensitiviteit om zo'n sessie te begeleiden maakte dat het een productieve en aangename ontmoeting werd. Vooraf is aan de leden van de RvT en onze bestuurder gevraagd een korte online enquête in de vullen waaruit al wat bespreekpunten en patronen opdoemden. En waardoor de zaken die van belang zijn ook écht op tafel kwamen. In de sessie zelf was Leo rolvast en wanneer nodig regisseur van onze zelfevaluatie. Haast vanuit een zekere terughoudendheid, een positie op de achtergrond, wist hij met subtiele interventies en met gevoel voor de inhoud en karakters te zorgen dat het goede gesprek werd gevoerd. Governance is op zich zelf niet ingewikkeld. Veel ligt al vast en het is in praktijk vooral een cultuurvraagstuk, waarin het met name de vraag is hoe het tussen de oren van betrokkenen zit. Hierbij wist Leo naadloos en met veel gevoel en kennis van zaken aan te sluiten'.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.