Ir. Marco van der Wel, voorzitter van het samenwerkingsverband Zuidwestsamen

Zuidwestsamen is een samenwerkingsverband van 11 corporaties in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant. Bij thema’s zoals inkoop, educatie en woonruimteverdeling worden de krachten zoveel mogelijk gebundeld. Marco van der Wel: “Er is bewust gekozen om een lichte vorm van samenwerking te kiezen op basis van een cafetariamodel. Per onderwerp is er sprake van wisselende deelnemers. Vertrouwen is het leidende motief. GenP Governance ondersteunt Zuidwestsamen naar tevredenheid bij het vormgeven van het educatiebeleid. In de afgelopen jaren zijn er tal van masterclasses georganiseerd met toonaangevende inleiders. De deelnemers kregen hoogwaardige inleiders dicht bij huis. Nu richt GenP Governance zich op de educatie van onze interne toezichthouders”.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.