Ing. Gijs van den Berg, voorzitter van de RvC van Woonstichting Hulst

Gijs van den Berg is voorzitter van de RvC van de Woonstichting Hulst. Hij heeft ervaring met GenP Governance bij een zelfevaluatie van de raad. Woonstichting Hulst is een vooruitstrevende corporatie die met name op het gebied van verduurzaming al heel veel bereikt heeft. Er wordt goed samengewerkt met de belanghouders, de huurdersorganisatie en de gemeente Hulst. Over de aanpak van de zelfevaluatie is hij en de RvC heel tevreden. Gijs van den Berg: “De aanpak is grondig en volledig. Er wordt kritisch doorgevraagd. Tevens worden als dat aan de orde komt heldere adviezen gegeven. Ook is er aandacht voor de zelfreflectie bij het functioneren van de individuele leden. Dit geschiedt op een veilige manier”.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.