Jef Pelgrims, bestuurder van tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom

Stichting tanteLouise-Vivensis is een zorginstelling in West Brabant. Jef Pelgrims is voorzitter van de Raad van Bestuur: 'Wij werken de laatste tijd intensief samen met GenP. Zij hebben ons geholpen bij het maken van een nieuw ondernemingsplan. Een stevige klus want in de zorg is niets minder dan een omwenteling gaande. En Leo Gerrichhauzen ondersteunt ons ook bij de werving van enkele leden van onze Raad van Toezicht. We hebben twee fusies achter de rug en zijn ook voor wat betreft onze governance in een nieuwe fase beland. In combinatie met de grote veranderingen in het zorglandschap is dit voor de RvT reden geweest te besluiten zichzelf binnen 2,5 jaar geheel te vernieuwen. Zodat er een ploeg zit die niet meer is gekoppeld aan een van de 'oude' organisaties en tegelijk zo goed mogelijk is toegesneden op de nieuwe opgave. GenP was voor ons niet geheel een onbekende omdat de vorige voorzitter van de RvT vanuit zijn rol als corporatiedirecteur eerder al met Leo Gerrichhauzen had samengewerkt. De werving van de eerste twee nieuwe leden is nagenoeg afgerond. Hier is een interne evaluatie van de RvT aan voorafgegaan. Leo heeft dit uiterst efficiënt, discreet en correct gedaan en begeleid. Met veel oog voor, laat ik zeggen, de kwaliteit van de afwerking. Het ondernemingsplan dat we met GenP aan het maken zijn is een heel ingewikkelde klus. Vooral omdat we voor scherpe keuzes staan, zoals bijvoorbeeld de sluiting van voorzieningen. Dat zijn niet altijd gemakkelijke gesprekken. GenP opereert hierin rolvast en weet ons tot nu toe er steeds netjes doorheen te laveren. De terugkoppelingen aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad zijn heel prettig verlopen en boezemen de overlegpartners vertrouwen in. Erg belangrijk in zo'n traject. Bij het aantrekken van externe adviseurs weten we ook steeds beter wat we willen. We willen zelf in de lead zijn en werken met mensen die niet enkel sturen op een vervolgopdracht, maar er nog echt voor gaan. Met GenP hebben we nu zulke adviseurs in huis'.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.