Disbalans tussen opgaven en middelen

Datum:

Woensdag 04 November 2020

Tijd:

18:30-21.30 uur

Locatie:

Online bijeenkomst

Op 4 november organiseren wij een online masterclass over de disbalans tussen opgaven en middelen voor bestuurders en commissarissen. Meer informatie over het programma vindt u in de flyer.

Van woningcorporaties wordt veel verwacht. Zo dienen ze een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, hun woningvoorraad te verduurzamen en de huren betaalbaar te houden. Tegelijkertijd blijft de overheid heel veel financie?le middelen afromen door de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. In 2035 wordt een tekort voorzien van € 30 miljard. Hierdoor kan het overgrote deel van de corporaties haar maatschappelijke opgaven niet realiseren.

Leerdoelen:

• Kennis over de disbalans tussen opgaven en middelen in de eigen regio • kennis over de mogelijke oplossingsrichtingen
• Kennis over samenwerkingsmogelijkheden met een praktijkcasus
• Kennis over actualiteiten in het woningcorporatiebestel