De adviestaak van de Raad van Commissarissen

Tijdens zelfevaluaties staan we stil bij de vraag: Hoe kan de RvC de klankbordrol beter invullen zonder op de stoel van het bestuur te gaan zitten? Wij geven dan een aantal praktische tips over de adviserende taak. Wij gaan ervan uit dat de adviestaak wezenlijk is voor een goede commissaris, zoals ook in artikel 31 van de woningwet 2015 is vastgelegd. Daarin staat dat de RvC het bestuur met raad ter zijde staat. In ons model hebben wij de adviestaak dan ook opgenomen. In de flyer De adviestaak hebben wij een aantal tips en mogelijke spelregels voor de adviesrol voor u op een rij gezet.


Door Dr. Leo Gerrichhauzen en Drs. Brigitte van Leijenhorst


Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.