De netwerktaak van de Raad van Commissarissen

Tijdens zelfevaluaties staan we stil bij de vraag: Hoe kan de RvC aanspreekbaar zijn voor belanghouders zonder op de stoel van het bestuur te gaan zitten? Deze vraag valt onder de netwerktaak van de RvC, zoals die ook in de governancecode 2015 (principe 2 en 4) is vastgelegd. In de flyer De netwerktaak staan praktische tips die bestuur en RvC kunnen behoeden voor onverwachte verrassingen in de omgang met belanghouders.


Door Dr. Leo Gerrichhauzen en Drs. Brigitte van Leijenhorst


Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.