Woonvisie De Friese Meren

Op 25 juni heeft de gemeenteraad van de gemeente De Friese Meren de Woonvisie 2014-2018 vastgesteld. Het is een woonvisie nieuwe stijl: een beknopt (12 pagina’s!), begrijpelijk en praktisch document dat in een half jaar is opgesteld. Basis voor de woonvisie vormden bijeenkomsten met betrokkenen over de centrale thema’s van het woonbeleid in de gemeente en een afsluitende conferentie voor alle deelnemers aan eerdere bijeenkomsten, buurgemeenten en de provincie. GenP Governance heeft het proces begeleid en de woonvisie geschreven in samenwerking met een beleidsteam van de gemeente en de woningcorporaties.

GenP Governance is nu bezig met het afronden van prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties in De Friese Meren. De woonvisie dient als basis voor deze afspraken. De prestatieafspraken worden naar verwachting in juli ondertekend.

Bekijk de woonvisie.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.