‘Inspirerende dialoogsessie over vernieuwd toezicht in Villa Augustus’

Op 12 juni 2014 is er een dialoogsessie gehouden over de modernisering van het toezicht voor maatschappelijke ondernemingen op het gebied van wonen en zorg. Marius Buiting, directeur van de NVTZ, heeft op inspirerende wijze toelichting gegeven op het rapport ‘Verbinding met de samenleving’.

Zijn boodschap voor de huidige toezichthouders is: "Houd toezicht op de besturing van de organisatie en stimuleer dat de veranderingen in de samenleving worden opgepakt door de organisatie waar je toezicht op uitoefent. Maak toezicht spannend, toekomstgericht en vooral met hart voor de doelgroep waarvoor je werkt".

Leo Gerrichhauzen kwam vanuit zijn kennis over de woningcorporaties en passie voor de volkshuisvesting tot een gelijke benadering. Verlies waardegericht toezicht niet uit het oog. Maak verbinding met de belanghouders, een benadering die ook in het rapport ‘De aanspreekbare commissaris’ wordt benadrukt.

Al met al was het een boeiende avond, met verrassende inzichten over de modernisering van het toezicht.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.