Masterclass ‘De gevolgen van de aanwijzing als organisaties van openbaar belang'

De nieuwe woningwet heeft het speelveld van woningcorporaties ingrijpend veranderd. De regeldruk is groot. Er kwamen strikte inkomensgrenzen voor de toewijzing van een sociale huurwoning (passend toewijzen). De corporaties hebben hun activiteiten gesplitst in een sociaal deel (daeb) en een marktdeel (niet-daeb). Met ingang van zoals het er nu naar uitziet 1 juli 2019 worden naar verwachting corporaties met meer dan 5000 verhuureenheden als een organisatie van openbaar belang aangemerkt. Banken en verzekeringsbedrijven gingen hen voor.

De inleiders voor deze masterclass, te weten Eelkje van de Kuilen en Ben Spelbos, maakten duidelijk wat de betekenis van de nieuwe spelregels is. Woningcorporaties dienen dan op eigen kracht in staat te zijn de jaarrekening op te stellen. De accountant mag hierbij geen helpende en adviserende hand uitsteken. De kwaliteit van de controle wordt intensiever geborgd, onder meer door interne kwaliteitscontrole bij de accountantsorganisaties maar ook door het intensievere toezicht van de AFM. Daardoor zullen ook de kosten toenemen. Voor de RvC betekent deze vernieuwing dat zij haar toezichthoudende rol actief dient op te pakken. Een auditcommissie wordt verplicht. Het is ook zaak de samenwerking met de accountant goed te evalueren. Het is volgens Ben Spelbos ook wijs om eenmaal per jaar zonder bestuur met de accountant te spreken omdat dan een beter zicht kan ontstaan voor de toon aan de top.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.