Over de veranderende woningmarkt en de rol van woningcorporaties

Op 6 juni hield Prof. Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft, een inspirerende inleiding over de veranderende woningmarkt en de rol van woningcorporaties. De Nederlandse woningmarkt kent tal van puzzels en dilemma’s. De woningbouwproductie is veel te laag, gelet op de toenemende woningvraag. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt sterk toe. Daarnaast vormt de migratie een belangrijke verklaring voor de toegenomen woningvraag. Ouderen stromen nauwelijks door. De toegankelijkheid van de woningmarkt is voor starters lastig. De rol van woningcorporaties is veranderd als gevolg van diverse belemmerende regels en fiscale heffingen. Er kwamen strikte inkomensgrenzen voor de toewijzing van een sociale huurwoning (passend toewijzen). Hierdoor nemen de risico’s van segregatie volgens Peter Boelhouwer veel te veel toe. De scheefheidsbestrijding is een dominant doel in het overheidsbeleid waardoor de risico’s voor segregatie verder toenemen. Verder is  de betaalbaarheid van het wonen voor veel huishoudens met een bescheiden inkomen afgenomen. Corporaties zouden scherper dienen na te denken over de vraag welke woonlasten voor hun doelgroepen aanvaardbaar zijn.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.