Hoe blijven corporaties in control

Koos Wagensveld, lector Financial control, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hield op 11 april een lezing over in control zijn van woningcorporaties. Het woningcorporatiebestel blijft veranderen. Voor bestuurders is het van groot belang om te weten of de onderneming in control is. Hiertoe zijn management control systemen in gebruik. Daarnaast is er veel aandacht voor risicomanagement. In de woningwet worden voor corporaties met meer dan 2.500 woningen specifieke eisen gesteld aan de control functie. Er wordt waarde gehecht aan de rol van een onafhankelijke controller. Hij behandelde onder meer De benadering van Simon en de vier hefbomen (levers) om in control te zijn.

In de benadering van Harvard-professor Robert Simons zijn de alom bekende KPI’s, scorecards, dashboards en dergelijke niet verdwenen. Ze blijven deel uitmaken van één van de ‘levers of control’. Ze krijgen alleen een andere lading en status, zeker in een samenleving die transformeert. ‘In control’ zijn houdt volgens Simon in dat er een dynamisch evenwicht is tussen vier ‘levers of control’ namelijk, cultuur en gedrag, grensbewaking, interactieve controle en planning en controle.

 

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.