Over integriteit

Over de achtergronden en praktijk van het vraagstuk van de integriteit vond op 7 maart een interactieve sessie plaats met bestuurders en HR-professionals. Integriteit en goed bestuur zijn niet vanzelfsprekend. Het is een oud en klassiek thema. In de vergaderzaal van het Palazza Publico van de voormalige stadsstaat Sienna hangt een prachtige allegorie van Lorenzetti over dit thema. In deze allegorie worden bij goed bestuur de betekenis van goede persoonlijke waarden en deugden benadrukt. Het goed functioneren van de samenleving staat voorop. Bij slecht bestuur daarentegen gaat het om eigen belang en zijn slechte waarden en ondeugden leidend. Het gevolg voor het functioneren van de samenleving van deze wijze van besturen is dalend welbevinden en ontsporing van die samenleving. Voor integriteit is het voorbeeldgedrag van bestuurders van enorm belang. Slecht gedrag kopieert zich naar beneden. De vier kardinale deugden te weten moed, wijsheid, matigheid en rechtvaardigheid zijn nog altijd essentieel. Alleen door eerlijke zelfreflectie kunnen bestuurders deze deugden verder ontwikkelen.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.