Samenwerkingsovereenkomst van twee huurdersorganisaties

Haag Wonen werkt goed samen met een tweetal huurdersorganisaties. Al langer wilden deze organisaties samen gaan. Motieven zijn de toegenomen verantwoordelijkheden bij het maken van prestatieafspraken op basis van de Woningwet. Ook willen de huurdersorganisaties de bewonersparticipatie moderniseren. Om de laatste hobbels in dit fusieproces te nemen hebben de besturen van beide huurdersorganisaties onder leiding van Leo Gerrichhauzen intensief overlegd. Haag Wonen faciliteerde dit proces.

Deze interventies hebben succes gehad. Op 3 april 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst door beide besturen ondertekend in aanwezigheid van het bestuur, een huurderscommissaris en de betrokken professionals van Haag Wonen.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.