Geslaagde inspiratiebijeenkomst over schulddienstverlening

De stad Utrecht is goed op weg in de aanpak van de schulddienstverlening. Sinds 2016 wordt er met buurtteams gewerkt waardoor zij veel meer mensen met schulden bereiken dan voorheen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de woningcorporaties waardoor ook de huisuitzettingen en ook de huurachterstanden aanzienlijk zijn gedaald. Tijdens een door GenP Governance in opdracht van VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) geslaagde inspiratiebijeenkomst werd deze aanpak in het licht gezet. Er werd vooral stilgestaan bij de vraag hoe de vroegsignalering van oplopende schulden nog beter kan worden aangepakt.

 

Toezichthouders horen meer aandacht te hebben voor het menselijke verhaal achter de cijfers en ruimte te scheppen voor maatwerk voor de uitvoerende professionals in plaats van te hameren op regelvolgend gedrag. Van deze bijeenkomst is een impressieverslag gemaakt en een film.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.