Inspiratiebijeenkomst over personen met verward gedrag

Op 3 oktober 2017 vond in Tilburg een zeer geslaagde inspiratiebijeenkomst plaats over personen met verward gedrag. De verenigingen van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en voor woningcorporaties (VTW) wilden meer aandacht voor dit vraagstuk, mede vanwege het toenemende aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag. Daarbij werd aan de hand van een aantal stellingen ook nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de Raden van Toezicht bij deze samenwerkingsvraagstukken in het sociale domein.

Van deze bijeenkomst is een impressieverslag gemaakt, evenals een film.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.