Transitie in Parkstad

Voor ruim 80 bestuurders van woningcorporaties vond een zeer geslaagde tweedaagse masterclass plaats over de transitie van Parkstad. Deze limburgse stedelijke regio maakt een grote transitie door als mede gevolg van demografische veranderingen en een wijziging in de economische structuur. De bevolking krimpt en vergrijst. Boeiend is de wijze waarop de transitie georganiseerd is. Via de Duitse methode van de IBA( Internationale Bau Ausstellung) wordt de transformatie via tal van projecten zichtbaar gemaakt. Hierdoor wordt het ontwikkelingsperspectief op de voorgrond geplaatst en niet de krimp zelf. De transitie vraagt om modern leiderschap. Peter Bertholet directeur van het regiobureau en Wim Hazeu van Wonen Limburg vertelden inspirerend over de aanpak in Parkstad en de onmisbare rol van woningcorporaties.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.