Belanghoudersonderzoek

In opdracht van Wonen Zuidwestfriesland(WZF) voeren wij een maatschappelijke audit uit. We beoordelen het presteren van WZF vooral vanuit het perspectief van de belanghouders. We interviewen de betrokken gemeenten en de huurdersvereniging. Daarnaast worden andere belanghouders via een digitale enquete benaderd. We komen met Verbeterpunten voor het belanghoudersmanagement van WZF.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.