De fit- en propertoets

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De toets op betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en toezichthouders vormt een onderdeel van deze wet. De Autoriteit Woningcorporaties / ILT is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij voeren de zogeheten fit- en propertoets uit. GenP Governance heeft inmiddels in een groot aantal gevallen met succes corporaties begeleid bij benoemingen en herbenoemingen. Recent onder andere voor Woongoed Middelburg, R&B Wonen en Stadlander.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.