De dag van de governance

Voor Laurentius organiseerden we een dag van de governance. Aanleiding daarvoor is de nieuwe woningwet die tot veel veranderingen leidt. Ook de governancecode 2015 vraagt om een doordenking van de rollen van het bestuur en de RvC. De legitimering in het lokale speelveld en met name de verhoudingen met gemeente en huurdersorganisatie zijn uitvoerig behandeld. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van bestuur en van de RvC bij het vergroten van de legitimiteit. Ter voorbereiding van de dag hebben de deelners een werkboek doorgenomen. De training is aangemeld bij de VTW en de deelnemers hebben een certificaat met PE-punten ontvangen.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.