Incompanytraining - dag van de Governance

Voor woningbouwvereniging Compaen in Helmond hebben wij een training verzorgd over de governancecode woningcorporaties 2015 en het nieuwe wettelijk kader. De rol, verantwoordelijkheden en taken van de RvT zijn behandeld. De deelnemers waren enthousiast en hebben de bijeenkomst hoog gewaardeerd. Mede op basis van de bijeenkomst is een werkgroep bestaande uit twee toezichthouders en de bestuurder actief betrokken bij de totstandkoming van een visie op bestuur en toezicht zoals in de governancecode gevraagd.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.