Succesvolle werving bestuurder WBV Langedijk

Bestuurders van woningcorporaties opereren in een nieuw krachtenveld. De wet normering topinkomens is vooral voor kleinere corporaties een barrière om een goede bestuurder te kunnen werven. In de praktijk blijken voldoende goed gemotiveerde kandidaten te solliciteren. Sommigen zijn zich niet altijd bewust van de financiële gevolgen en trekken zich terug. GenP Governance heeft de RvC van WBV Langedijk ondersteund bij het werven van een nieuwe bestuurder. Het is Tim van Ruiten geworden. Een ervaren en betrokken volkshuisvester. Hij werkte bij verschillende Amsterdamse woningcorporaties. Hij heeft een duidelijke visie op het besturen van een corporatie in het nieuwe krachtenveld. Hij kiest bewust voor een kleinschalige organisatie die dicht bij de huurders staat.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.