Het nieuwe krachtenveld van de bestuurders

De rol en positie van bestuurders in maatschappelijke en publieke organisaties is sterk aan het veranderen. De mantra ‘de bestuurder bestuurt’ (de koningsrol) is losgelaten. Op 10 juni organiseerden wij een masterclass over dit thema. Professor Paul ‘t Hart schreef onlangs een inspirend boek over publiek leiderschap en hield een inspirend betoog tijdens deze masterclass. De regent-technocraat is van zijn sokkel gevallen. Grote maatschappelijke veranderingen (de negen V’s) zorgen voor andere bestuursstijlen die meer verbindend zijn. Ook uit het betoog van Karin van Dreven, bestuurder van Haag Wonen, en het daarop volgende gesprek kwam deze boodschap duidelijk naar voren. Oude tijden komen niet terug. Het gaat om voortdurend verwerven van vertrouwen door de maatschappelijk gevraagde prestaties te leveren.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.